zondag 27 februari 2022

Genadige God, U openbaart zich in Uw ene Kerk, de gemeenschap van de heiligen. Wij bidden U op deze verrijzenisdag: zegen alle mensen – speciaal de kinderen – die moeten leven in grote armoede, onwetendheid en vervuiling. Geef dat Uw Kerk zich ten volle inzet opdat deze onbedeelde mensen de geestelijke en lichamelijk goederen ontvangen die nodig zijn om te groeien tot de volle maat van Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Mark Barkworth, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.