zondag 27 augustus 2023

Heer onze God, de verrijzenis van Jezus Messias uit de doden luidt de nieuwe Schepping in. Wij bidden U op deze eerste dag van de nieuwe week: geef dat wij door de viering van de heilige Eucharistie steeds meer groeien tot één hechte gemeenschap, instrument van uw vrede en gerechtigheid. Geef dat steeds meer mensen wereldwijd het Evangelie omarmen, en dat zij mogen groeien in liefde voor U, voor elkaar en voor heel uw schepping. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Monica, door Christus onze Heer.