Heer onze God, Uw Zoon Jezus Christus heeft de boeien van de dood verbroken met Zijn verrijzenis op de eerste dag. Wij danken U voor deze heilige zondag en bidden U voor alle Christenen overal die vandaag de verlossing en de opstanding ten leven vieren. Dat alle mensen de liefde van Jezus Christus mogen leren kennen en omarmen. Wij vragen U: zegen onze wereld, door Christus onze Heer.