God van liefde, U hebt Uw Zoon Jezus Christus doen verrijzen uit de doden. Op deze zondag willen wij U met vreugde danken voor de gave van ons leven. Wij bidden U: open onze ogen opdat wij steeds meer inzien wat onze levensopdracht is. Open ons hart opdat wij Uw Woord van leven mogen verstaan. Open onze mond om uw Evangelie te verkondigen en Uw lof te bezingen. En geef ons ook de moed om dit in onze eigen omgeving te doen. Door Christus onze Heer.