Drieëne God, het mysterie van Uw eigen wezen hebt U willen openbaren door de vleeswording van Uw eigen Zoon. Wij danken U voor de gave van Uw Geest, die onze harten opent voor Uw Woord van leven. Geef dat wij, ter ere van U, steeds meer groeien in liefde voor onze naasten en voor heel Uw schepping. Wij bidden U dat ons gebed vruchten van naastenliefde voortbrengt en dat onze inzet voor onze vervolgde broeders en zusters daadwerkelijk verlichting brengt in hun leven. Dit vragen wij U door onze Heer Jezus Christus, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, één God, door de eeuwen der eeuwen.