Almachtige God, U hebt Uw Zoon Jezus Christus doen opstaan op de eerste dag van de week en hem een plaats gegeven aan Uw rechterhand. Wij bidden U op deze zondag dat jonge mensen overal steeds ter harte nemen wat zijn Goede Boodschap hen te zeggen heeft. Geef dat de mooie ontmoetingen, opgedaan tijdens de Wereldjongerendagen, als gist in de samenleving werken en bijdragen aan de opbouw van Uw Koninkrijk op aarde. Door Christus onze Heer.