zondag 26 september 2021

Heer onze God, uw Zoon Jezus Christus redt hen die op Hem vertrouwen uit de macht van de dood. Hij is verrezen op de eerste dag van de week en biedt ons de sleutel tot het eeuwige leven. Geef dat wij op deze verrijzeniszondag ter harte nemen wat zijn kruisdood ons te zeggen heeft, en dat wij deel mogen hebben aan zijn verrijzenis en verheerlijking. Wij danken U dat wij deze geloofsmysteries mogen vieren in vrijheid en in veiligheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Cosmas en Damianus, martelaren tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.