zondag 26 mei 2024

Heilige Drieëne God, het mysterie van Uw eigen wezen hebt U willen openbaren door de vleeswording van Uw Zoon in Jezus Messias. Wij danken U voor de gave van Uw heilige Geest, Die onze harten opent voor Uw Woord van leven. Geef dat wij, ter ere van U, steeds meer groeien in liefde voor onze naasten en dat ons gebed voor vervolgde Christenen verlichting brengt in hun leven. Dit vragen wij U door onze Heer Jezus Christus, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.