Genadige God, het mysterie van de kruisdood en verrijzenis van Jezus Christus is aanvang van de herschepping, en schenkt ons nieuw leven. In deze Veertigdagentijd bidden wij dat Christenen in Irak het heilig Evangelie trouw blijven verkondigen aan hun landgenoten. Geef dat zij kunnen evangeliseren in vrijheid, zonder angst voor intimidatie en geweld. Geef dat zij de juiste woorden vinden om jonge mensen te bereiken en te raken, zodat zij – verlicht door het licht van Christus – bouwen aan een vreedzame samenleving. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ludger van Utrecht, bisschop, door Christus onze Heer.