zondag 26 juni 2022

God onze goede Vader, op de eerste dag van de week heeft Uw Zoon Jezus Messias de nieuwe Schepping ingeluid. Op deze zondag klinkt daarom overal het vreugdevolle geluid van kerkklokken. In sommige samenlevingen is dit vreugdegebaar echter verboden. Geef dat mensen die angstig zijn voor de Blijde Boodschap, Uw Zoon leren kennen en ingaan op zijn liefdevolle uitnodiging. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Mykola Konrad, priester en martelaar tijdens de communistische vervolgingen in de Oekraïne, door Christus onze Heer.