Genadige Heer, U bent in Jezus Christus de allerarmsten zeer nabij met Uw steun en liefde. Op deze dag van de verrijzenis van onze Heer, vragen wij Uw zegen in het leven van mensen die in grote armoede leven langs de rivier Ganges in het noorden van India. Geef dat de verkondiging van het Evangelie onder hen steeds meer gehoor vindt en dat velen thuiskomen in de katholieke Kerk. Door Christus onze Heer.