zondag 26 februari 2023

Almachtige God, Jezus Christus is de enige weg die leidt naar U. Hij is de waarheid. Geen andere waarheid maakt ons vrij. Wij vragen U op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd dat vele jonge Turken hun eigen levensweg bevragen, het Evangelie omarmen en beginnen te bouwen aan een Turkse samenleving waar het christelijke gedachtegoed kan gedijen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Robert Drury, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.