Heer onze God, U bezielt alle mensen van goede wil en U zegent hun inzet. Wij vragen in deze Paastijd ook Uw zegen voor ons 20op onze levensweg. Verleen dat onze wil zich steeds meer schikt naar Uw wil en dat wij een dieper wordend inzicht ontvangen in de mysteries van ons geloof. Geef dat ons gebed voor Uw Kerk in nood de situatie van velen ten goede keert. Behoed ons voor het kwade en doe ons groeien in liefde voor U en voor onze naasten. Door Christus onze Heer.