Barmhartige God, Uw Zoon schenkt ons Zichzelf onder de heilige tekenen van brood en wijn. Wij danken U op deze zondag voor de gave van Zijn leven en dat wij Hem hier in vrijheid en in veiligheid mogen ontvangen in de Eucharistie. Geef dat steeds meer mensen Jezus Christus als hun Heer aannemen en op hun beurt het Evangelie verkondigen aan hun naasten. Door Christus onze Heer.