Almachtige God, Op de eerste dag van de week is Uw Zoon verrezen uit de doden. Wij willen U op deze zondag danken voor de gave van ons leven en dat wij hier in vrijheid en in veiligheid de weg van Uw Zoon mogen volgen. Geef dat wij, in het besef hiervan, onze kansen gebruiken om Uw Boodschap van heil te verkondigen aan onze naasten, in woord en in daad. Door Christus onze Heer.