God van liefde, Uw Zoon Jezus Christus bracht vrede, heil en genezing voor alle mensen. Wij vragen U op deze zondag om zijn zegen over alle gezinnen die voor geweld en gevaar op de vlucht zijn. Geef aan de ouders hoop en vertrouwen op een betere toekomst; bescherm de kinderen tegen geweld en uitbuiting en geef dat zij kunnen opgroeien in vrede en uitgroeien tot gezonde en gelukkige mensen. Door Christus onze Heer.