Almachtige God, U hebt Uw Zoon Jezus Christus doen opstaan op de eerste dag van de week en Hem een plaats gegeven aan Uw rechterhand. Wij bidden U op deze zondag dat jonge mensen overal ter wereld steeds ter harte nemen wat zijn Goede Boodschap hen te zeggen heeft. Geef dat zij het Evangelie uitdragen aan hun leeftijdsgenoten zonder schaamte, maar met vertrouwen en met bescheiden trots. Door Christus onze Heer.