zondag 25 september 2022

Genadige God, op de eerste dag van de week werd het lege graf de ruimte waaruit de nieuwe Adam, Uw Zoon Jezus Christus verrees. Wij bidden U: open onze ogen opdat wij het mysterie van Zijn verrijzenis steeds beter leren kennen, en dat wij inzien wat onze opdracht is in deze wereld. Geef ons de moed, de wil en de tijd om naar dit inzicht te handelen. Dit vragen wij op voorspraak van de Martelaren van Damascus, vermoord tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.