zondag 25 oktober 2020

Heer onze God, Jezus de Gezalfde heeft de ketenen van de dood voor altijd stukgebroken met Zijn opstanding op de eerste dag van de nieuwe week. Wij bidden op deze Dag van de Heer om Uw zegen voor allen die vandaag de verrijzenis van Uw Zoon vieren, soms in het geheim. Dat Christenen steeds meer de betekenis van hun doopsel inzien en anderen laten delen in hun geloof. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Stone, martelaar, door Christus onze Heer.