zondag 25 juni 2023

Genadige God, U hebt Uw Zoon en Gezalfde Jezus doen opstaan uit de doden op de eerste dag van de week, en zo de herschepping van de mens ingeluid. Op deze nieuwe zondag willen wij U danken voor al Uw mooie gaven. Wij bidden U tevens voor mensen die zoekende zijn naar de zin van hun leven. Geef dat zij Uw Zoon leren kennen en zijn uitnodiging ten leven omarmen. Dat hun geloof diep wortelt en mooie vruchten van naastenliefde opbrengt. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Dominicus Henares de Zafra, priester, martelaar tijdens vervolgingen in Vietnam, door Christus onze Heer.