zondag 25 juli 2021

Levende God, U hebt Jezus Uw Zoon en Gezalfde doen opstaan uit zijn tuingraf op de eerste dag van de week en daarmee de nieuwe Schepping ingeluid. Met een dankbaar hart willen wij U hiervoor loven. Geef dat ons gebed voor Uw Kerk in nood de situatie van vervolgde Christenen overal ten goede keert. Behoed onze broeders en zusters voor intimidatie en geweld en doe hen groeien in standvastig geloof, alsook in aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige apostel Jakobus, door Christus onze Heer.