zondag 25 februari 2024

Genadige God, op de eerste dag van de week heeft Uw Zoon Jezus Christus de ketenen van de dood verbroken. Op deze tweede zondag in de Vastentijd willen wij U danken voor de gaven en talenten die wij van U hebben ontvangen. Geef dat wij, speciaal in deze bezinningstijd, deze durven inzetten voor de opbouw van Uw Koninkrijk van vrede. Richt ons hart op het goede en steun ons bij al wat wij ondernemen in Uw Geest. Geef dat wij steeds meer gelijken op Uw Zoon en ooit mogen delen in zijn verrijzenis. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Didacus Yuki Ryosetsu, priester, martelaar tijdens vervolgingen in Japan, door Christus onze Heer.