zondag 25 december 2022 

Grote en goede God, Uw Zoon Jezus Christus is geboren uit de heilige maagd Maria. Op deze dag waarop wij, samen met de engelen, de geboorte van onze Heer met grote vreugde vieren, willen wij Uw genadige zegen vragen voor alle Christenen, alsook voor alle mensen van goede wil. Ook vragen wij U met groot vertrouwen: wees allen die vervolgd worden vanwege van hun geloof in de geboorte van Uw Zoon naar het vlees, steeds innig nabij. Door Christus onze Heer.