zondag 25 april 2021

Eeuwige God, Gij hebt hemel en aarde geschapen en zag dat alles goed was. Op deze vierde zondag van het Paasfeest bidden wij om roepingen voor priesterschap en diaconaat, vooral in materialistische samenlevingen die zich blind staren op aards geluk. Wij danken U dat Gij ons roept om met gebed en goede werken mee te werken aan de omvorming van onze wereld tot een paradijs waar gerechtigheid en vrede heersen. Dit bidden wij U op voorspraak van de heilige Marcus, evangelist, door Christus onze Heer.