Almachtige God, U hebt de hemel en aarde geschapen op de eerste dag. Op deze Kerstdag waarop Uw volk met vreugde de geboorte van onze Heer en Verlosser Jezus Christus viert, vragen wij Uw liefdevolle zegen voor alle Christenen en mensen van goede wil, waar zij ook wonen. Wij vragen U vandaag in het bijzonder: sta alle mannen en vrouwen bij die vervolgd worden omwille van hun geloof in de geboorte van Uw Zoon. Door Christus onze Heer.