God van liefde, U hebt Uw Zoon Jezus Christus uit de doden doen opstaan en Hem verheven aan Uw rechterhand. Op deze zondag willen wij U danken voor de gave van ons leven. Wij bidden U dat wij door ons gebed, door studie en door werken van naastenliefde steeds meer groeien in geloof en in liefde voor U en voor onze naasten. Geef dat wij groeien in inzicht in wat ons te doen staat. Wij willen U vandaag speciaal bidden voor alle mensen die op zoek zijn naar de zin van hun leven. Dat wij de moed en ook de juiste woorden vinden om Uw Goede Boodschap uit te dragen aan al onze naasten. Door Christus onze Heer.