Barmhartige God, Uw Zoon heeft gevraagd dat wij U steeds weer vragen om herders voor Uw volk, want de oogst is groot. Wij bidden U daarom op deze zondag voor roepingen tot diaconaat en priesterschap in ons eigen land. Geef Uw gelovigen hier bekwame en bezielde mannen als herders op hun levensweg. Schenk Uw volk in Nederland een vurig geloof in de Blijde Boodschap van Uw Zoon. Open het hart van de gelovigen, opdat zij steeds weer geven aan hen die het moeilijk hebben. Door Christus onze Heer.