Almachtige God, op de eerste dag van de week is Uw Zoon opgestaan uit het graf. Wij willen U op deze zondag danken voor de gave van ons leven en voor de vrijheid en in veiligheid waarin wij de weg van Uw Zoon mogen volgen. Schenk ons Uw Geest van wijsheid opdat wij kunnen onderscheiden wat U van ons verlangt. Geef dat wij met daadkracht en aanstekelijke liefde Uw Boodschap uitdragen aan onze naasten en dat zij openstaan voor Uw heilbrengende Boodschap voor onze wereld. Door Christus onze Heer.