God van genade en barmhartigheid, U hebt zich in Jezus Christus geopenbaard als een God van gerechtigheid en liefde voor alle mensen. Wij bidden U op de tweede zondag in deze tijd van vasten en bekering voor onze broeders en zusters die, omwille van hun geloof, lijden onder onrecht en onzekerheid. Wees vooral hun nabij die gevangen zitten en mishandeld worden. Door Christus onze Heer.