zondag 24 september 2023

Heer onze goede God, Uw Zoon schenkt ons het leven in zijn Lichaam en Bloed, en met zijn heilige Geest. Wij bidden U deze week voor de inwoners van Noord Korea: dat velen in dit afgesloten land via de clandestiene evangelisatie geraakt worden door het liefdesoffer van Jezus Christus. Wij vragen ook Uw zegen voor kinderen die daar, vaak zonder voldoende eten en ouderlijke liefde, een weg moeten zoeken in het leven. Wij bidden U dat deze jongeren mensen ontmoeten die zich met oprechte liefde over hen ontfermen en hun de weg wijzen naar Uw Kerk. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Hermann von Kreitenach, vermoord tijdens de Turkse invasie van Oostenrijk vanwege zijn katholieke geloof, door Christus onze Heer.