zondag 24 oktober 2021

Goede God, uw Woord is een tweesnijdend zwaard dat helderheid biedt op goed en kwaad. Wij willen U op deze zondag danken voor de gave van ons leven en dat wij in vrijheid Christus mogen vieren en verkondigen. Wij bidden U voor onze Kerk in nood die in tal van landen ernstig vervolgd wordt. Geef dat steeds meer mensen het Evangelie omarmen en elkaar herkennen als beelddrager van uw Zoon. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Josephine Leroux, religieuze, martelares tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.