Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus is het Licht van de wereld. Hij is de weg die leidt naar U. Hij is de waarheid. Geen andere waarheid maakt ons vrij. In deze Paastijd bidden wij U vol vertrouwen: geef dat wij niet opgaan in wat vergankelijk is, maar oog houden voor de hemelse goederen. Dan zullen wij U altijd danken met een oprecht hart en de verrijzenis van Uw Zoon verkondigen aan onze naasten. Door Christus onze Heer.