zondag 24 juli 2022

Genadige God, Gij Die Zich openbaart aan de armen van geest: op deze zondag danken wij U voor de opstanding uit de doden van Uw Zoon Jezus Messias. Wij willen U op deze heilige dag Uw krachtige zegen vragen voor alle inwoners van Libanon. Dat zij altijd de vrede van Christus nastreven en in vruchtbare harmonie met elkaar leven. Wij bidden U vandaag dat de machthebbers en religieuze leiders in Libanon Uw liefde verkondigen in woord en daad aan hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Charbel Makhlùf, eremiet, door Christus onze Heer.