zondag 24 januari 2021

Almachtige God, U bent de ware bron van vrede en gerechtigheid. Wij bidden U bij deze wekelijkse herdenking van de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus voor regeringsleiders en machthebbers overal ter wereld. Geef dat zij het geestelijke en lichamelijke welzijn van de armen en achtergestelden onder hun landgenoten altijd voor ogen houden. Dat alle mensen, door U geschapen naar Uw eigen beeld en gelijkenis, zonder onderscheid toegang hebben tot de basale levensbehoeften, tot goede gezondheidszorg, degelijk onderwijs en eerlijke rechtspraak. Door Christus onze Heer.