zondag 24 december 2023

Almachtige, eeuwige God, Uw Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het kindje Jezus Christus brengt leven waar de dood dreigt, en hoop waar wanhoop heerst. Op weg naar de viering van de geboorte van Uw Zoon naar het vlees, bidden wij U vandaag voor alle mensen van goede wil wereldwijd. Geef dat zij de komst van de Messias steeds mogen ervaren in hun dagelijkse leven, en dat zij hun vreugde daarover in alle vrijheid mogen verkondigen en vieren. Door Christus onze Heer.