zondag 24 april 2022

Heilige en sterke God, U bent de enige en ware bron van alle vrede en gerechtigheid. Wij bidden U vandaag voor de regeringsleiders en machthebbers in Iran. Geef dat zij het welzijn en de vrijheid van hun onderdanen en landgenoten – ook van de niet-sjiitische minderheden – steeds voor ogen houden. Open hun hart voor de Paasboodschap van Uw Zoon en maak dat zij altijd streven naar verzoening en vrede. Door Christus onze Heer.