God van liefde, U hebt Uw eniggeboren Zoon Jezus Christus doen verrijzen uit de doden op de eerste dag van de week. Op deze vierde zondag van de Advent danken wij U voor Uw gave van leven en wij bidden U voor alle mensen die Uw Zoon nog niet kennen. Dat hun hart open gaat voor het Evangelie. Bevrijd alle mensen uit de duisternis van het ongeloof met het Licht van Uw vleesgeworden Woord, Christus onze Heer.