Goede God, Uw Zoon heeft gevraagd dat wij U steeds weer bidden om herders voor Uw volk, want de oogst is groot. Wij bidden U daarom deze zondag voor roepingen tot diaconaat en priesterschap in ons eigen land. Geef Uw gelovigen hier bekwame en bezielde mannen als herders op hun levensweg. Schenk Uw volk in Nederland weer een vurig geloof in de Goede Boodschap. Door Christus onze Heer.