God van liefde, U hebt zich geopenbaard in Uw Zoon Jezus Christus als een goede en liefdevolle God. Op deze eerste dag van de nieuwe week willen wij U danken voor al Uw weldaden. Wij bidden U vandaag speciaal dat de machthebbers van deze wereld de grootheid en almacht van Uw liefde erkennen en dat zij de vrede van Christus, Uw Zoon, altijd nastreven. Door Christus onze Heer.