Almachtige God, Uw goede daden zijn niet te overtreffen en worden daarom overal met vreugde verkondigd. Wij bidden U op dit hoogfeest voor mensen overal ter wereld die overwegen om het doopsel en het vormsel te ontvangen, tegen de argwaan en intimidatie van hun omgeving in. Schenk hun moed en standvastigheid en bescherm hen tegen geweld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Doper, door Christus onze Heer.