God, bron van al wat bestaat,Uw Zoon Jezus Christus heeft Uw liefde en barmhartigheid geopenbaard aan onze wereld. Op deze vijfde zondag van Pasen, willen wij U oprecht danken dat wij hier in vrijheid mogen leven als Uw kinderen. Geef dat wij goed omgaan met de gave van ons leven en dat wij vruchten van goedheid voortbrengen voor onze wereld. Wij willen U bidden voor alle mensen die hun leven hebben verloren in oorlogen en door geweld, speciaal voor de kinderen. Voltooi hun afgebroken leven en schenk hun de eeuwige rust.Door Christus onze Heer.