Liefdevolle God, Uw Zoon Jezus Christus bracht vrede, heil en genezing voor alle mensen. Wij vragen U op deze derde zondag op weg naar Pasen om een groot hart en vrijgevige handen. Schenk ons wijsheid, inzicht en een vast geloof. Geef dat ons bidden en vasten, alsook onze goede werken, vruchten mogen dragen voor de armen en ontheemden. Door Christus onze Heer.