God van liefde, U hebt op de eerste dag van de week Uw Zoon Jezus Christus doen opstaan uit het graf en hem de macht verleend om de ketenen van de dood te verbreken. Op deze zondag willen wij U danken voor Uw gave van ons leven. Richt ons hart op het goede. Help ons bij al wat wij ondernemen. Schenk ons de gaven van Uw Geest, opdat wij steeds meer gelijken op Uw Zoon en ooit mogen delen in Zijn verrijzenis. Door Christus onze Heer.