Genadige God, U hebt Uw Zoon en Gezalfde, Jezus van Nazareth, doen verrijzen uit de doden, en hem een plaats toegewezen aan Uw rechterhand. Wij bidden U op deze zondag dat wij steeds ter harte nemen wat zijn Blijde Boodschap ons te zeggen heeft en dat wij deel mogen hebben aan zijn verrijzenis en verheerlijking. Geef dat ons gebed en onze goede werken veel vrucht dragen voor onze medemensen in nood. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Joan Font Taulat, broeder onder religieuze geloften, martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.