Liefdevolle God, Gij hebt Uw eniggeboren Zoon Jezus Christus de sleutels van Uw Koninkrijk gegeven. Op deze zondag danken wij U voor zijn kruisdood en verrijzenis die ons toegang geven tot het eeuwige leven. Wij bidden dat regeringsleiders en religieuze leiders over de hele wereld goed blijven samenwerken bij de oplossing van mondiale problemen. Wij bidden U dat zij allen de waarheid, schoonheid en kracht van het Evangelie erkennen. Door Christus onze Heer.