Grote en sterke God, Uw geliefde Zoon is door U gezalfd en gezonden om onze gebroken wereld te bevrijden uit de duisternis van de dood. Op deze zondag in de Paastijd danken wij U voor bisschoppen, priesters en diakens die de Paasboodschap van universeel heil verkondigen, soms met gevaar voor eigen leven. Wij vragen U: geef dat zij vele ongedoopten bezielen met hun trouw aan het Evangelie. Dat hun levenswijze velen aanzet tot bekering, doopsel en een Christelijk leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Felix van Vienne, martelaar tijdens de romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.