Goede God, Gij schenkt Uw volk steeds weer nieuwe kansen op weg naar het eeuwige leven. Op deze zondag willen wij U danken dat wij door U geroepen zijn om in alle vrijheid de Weg van Uw Zoon Jezus Christus te mogen volgen. Wij willen U bidden voor mensen over de hele wereld die deze Weg niet kennen. Geef dat alle mensen elkaar gaan zien als broeders en zusters, en samenwerken aan de opbouw van samenlevingen van vrede en gerechtigheid. Door Christus onze Heer.