Goede en genadige God, U hebt Uw Zoon met machtige hand doen verrijzen uit de doden en de ketenen van de dood voor altijd verbroken. Op deze Dag des Heren willen wij U danken voor Uw genade en U prijzen voor al het goede in ons leven. Wij bidden U vurig: open onze ogen, opdat wij in het licht van de verrezen Christus steeds meer inzien wat onze levensopdracht is. Wij vragen U: geef ons de moed om naar dit inzicht te handelen. Door Christus onze Heer.