Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus bracht met zijn kruisdood en opstanding vrede, heil en genezing voor alle mensen van alle rassen en talen. Wij vragen U op deze tweede zondag van Pasen om Zijn zegen over de gezinnen. Geef dat ouders trouw blijven aan elkaar in goede en kwade dagen. Schenk hun de gave van kinderen. Geef dat jonge mensen verstandige, maar ook liefdevolle beslissingen maken in het leven en laat jonge kinderen opgroeien in duurzame vrede en uitgroeien tot gezonde en gelukkige mensen. Door Christus onze Heer.