Grote God, Uw ene Kerk brengt mensen van alle rassen en naties bijeen om Uw lof te bezingen. Wij willen op deze zondag Uw zegen vragen voor de gelovigen van de verschillende katholieke ritussen over de hele wereld. Uit dank voor hun geloof; uit dank voor hun getuigenis en inzet voor de armen. Wij vragen U dat hun gebed veel vrucht mag dragen voor de wereldvrede en dat hun kwetsbare gemeenschappen mogen groeien in aantal, alsook in geloof en in liefde voor U. Door Christus onze Heer.